Deze site is nog in ontwikkeling!!

Achtergrond

Al voordat ik kon lezen was ik gefascineerd door de betekenis van letters, notenbalken en andere symbolen. Nog steeds vind ik het wonderlijk dat een klein krabbeltje kan verwijzen naar een verder onzichtbare wereld. Ik ging theologie studeren om mij te verdiepen in de betekenis van symbolen en rituelen en om vreemde letters en teksten te leren vertalen. Gaandeweg ontdekte ik de betekenis van de ruimte tussen de tekens en woorden in: de betekenis van de stilte en de lege ruimte.

Daarnaast hield ik mij actief bezig met diverse kunstvormen: hedendaagse (koor)muziek, poëzie, fotografie, binnenhuisarchitectuur, zeefdruk, kalligrafie en beeldhouwen.

Lang vormden kunst en theologie twee afzonderlijke stromen, totdat ze elkaar door elkaar begonnen te lopen in een vorm van meditatie, waarbij ook geschilderd werd. Ik nam achtereenvolgens les bij een kalligraaf, een schilder en een beeldhouwer. Door me zwetend en zwoegend te concentreren op het scheppen van dingen ontdekte ik, dat beide stromen uit dezelfde bron voortkomen: het zoeken en weergeven van de essentie van wat zich maar aan mij voordoet.

Werkwijze

Mijn vrije werk begint vaak met een beeld, dat ik 'zie' in de toestand tussen waken en slapen. Het werken met het materiaal zorgt ervoor, dat dit beeld vorm en inhoud krijgt - materialiseert. Daarna roept vaak het ene werk weer een volgend werk op, totdat zich een nieuw thema aandient.

Bij een opdracht probeer ik m.b.v. o.a. foto's, kleurproeven en een selectie van mogelijke materialen een link te leggen tussen mijn eigen fascinatie en de inspiratie van de opdrachtgever.